Tilmelding, betaling, udmeldelse, ferie og fridage

På disse sider kan du læse om musikskolens regler og praksis omkring tilmelding, optagelse, betaling, friplads, prøvetid og udmeldelse

Hvem kan gå i musikskolen?

Undervisningen er et tilbud til børn og unge fra 0 til 24 år med bopæl i Rudersdal Kommune. Det er muligt at deltage i orkester eller sammenspil, efter man er fyldt 25 år.

Elever fra andre kommuner kan i visse tilfælde optages i kor, orkestre eller sammenspilshold.

Der er mulighed for særlige undervisningstilbud til børn med fysiske eller udviklingsmæssige udfordringer. Kontakt musikskolen.
Sidst opdateret: 23.02.2016

Tilmelding til sæson 2017/18

er åben. Vi har sendt mail om gentilmelding til alle nuværende elever samt elever på ventelisten.

Sidste frist for rettidig tilmelding til sæson 2017/18 er mandag den 22. maj