Musikskolerådet

Musikskolerådet er sparringspartner for musikskolens ledelse og medvirker til at udvikle musikskolens profil og tilbud.

I musikskolerådet sidder repræsentanter for forældre, elever og personale i musikskolen, en repræsentant for folkeskolen og et medlem af kommunalbestyrelsen, der er formand for rådet.

Formanden udpeges af kommunalbestyrelsen hvert fjerde år. De øvrige medlemmer vælges for to år ad gangen i september måned i ulige år.

Musikskolelederen og vicemusikskolelederen deltager i møderne.

 

MUSIKSKOLERÅDET 2017/19

 

Søren Hyldgaard, kommunalbestyrelsen (V), formand

Camilla Udsen, forældrerepræsentant, næstformand

Morten Sandorff, forældrerepræsentant

Dan Xie, forældrerepræsentant

Lise Brunberg, folkeskolerepræsentant

Ebbe Lynglund, musiklærerrepræsentant

Anders Li Skau, elevrepræsentant

Christian Brix, elevrepræsentant

 

PDF: Musikskolerådet referat møde nr. 2 13-12-2017

 

PDF: Musikskolerådet referat møde nr. 1 20-09-17