Spring til indhold

Priser musikskolen 2022/23

Betaling

Betalingen opkræves i tre lige store rater pr. 1. september, 1. december og 1. marts.

Der opkræves et administrationsgebyr pr. elev på 224 kr., som betales sammen med første rate.

Den første opkrævning udsendes ca. 20. august. Der er 36 undervisningsgange i skoleåret.

 

FØRSKOLE OG FORSKOLE

Musik for førskolebørn og forældre: 3 rater à 1.175 kr., pr. år 3.525 kr.

Musik for 1. klasse: 3 rater à 1.386 kr., pr. år 4.158 kr.

Musikkarrusel for 2. klasse: 3 rater à 1.579 kr., pr. år 4.737 kr.

 

INSTRUMENTHOLD 

Minirock: 3 rater à 1.478 kr., pr. år 4.434 kr.

Fløjtehold: 3 rater à 1.478 kr., pr. år 4.434 kr.

Blokfløjtehold: 3 rater à 1.478 kr., pr. år 4.434 kr.

Trommestudiet: 3 rater à 1.478 kr., pr. år 4.434 kr.

Klaverhold: 3 rater à 1.478 kr., pr. år 4.434 kr.

Ukulelehold: 3 rater à 1.478 kr., pr. år 4.434 kr.

Guitar Trio: 3 rater à 1.478 kr., pr. år 4.434 kr.

Soloelever i 3. klasse kan deltage i Minirock og Trommestudiet uden ekstra betaling, hvis der er plads på holdet.

 

SOLOUNDERVISNING I INSTRUMENTER OG SANG

2 elever i 40 minutter: 3 rater à  1.644 kr., pr. år 4.932 kr.

(Evt. 1 elev i 20 minutter)

Soloundervisning i 25 minutter: 3 rater à 2.087 kr., pr. år 6.261 kr.

Soloundervisning i 40 minutter: 3 rater à 3.421 kr., pr. år 10.263 kr.

Instrumentleje: 3 rater à 500 kr., pr. år 1.500 kr. (Inklusive instrumentforsikring)

Soloelever deltager i orkester, band, kor og øvrige fællesfag uden ekstra betaling.

 

KOR, ORKESTER, BAND OG ØVRIGE FÆLLESFAG

Elever, der ikke går til soloundervisning: 3 rater à 370 kr., pr. år 1.110 kr.

 

ELEVER OVER 25 ÅR

Soloundervisning i 25 minutter (36 gange): 3 rater à 3.000 kr., pr. år 9.000 kr.

Der kan evt. aftales et andet minuttal og et andet antal undervisningsgange.