Spring til indhold

Hvordan foregår undervisningen?

Hvordan foregår undervisningen?

Du kan gå til musik på mange måder...

Undervisning i et instrument eller sang kan foregå på flere måder: Som eneundervisning eller på små hold med forskellige lektionslængder. På visse hold (Musikmix, Trommestudiet) er instrumentundervisningen del af en større pakke.

For at få det forventede udbytte af undervisningen skal man øve sig hjemme efter lærerens anvisninger. Især i starten gælder det om at øve sig hyppigt. 10-15 minutter om dagen er meget bedre end to timer, dagen før man skal til spil!

Læs mere om ‌priser og undervisningsbetingelser‌.

 

Eneundervisning 25 minutter om ugen

Der er tid til, at læreren kan høre, hvad eleven har øvet sig på siden sidst, og til at gennemgå nyt stof. Timen foregår koncentreret med fokus på den enkelte elevs behov. 25 min. solo er den type, flest elever går til.

Eneundervisning 40 minutter om ugen

Hvis man får øvet sig så meget hjemme, at man ønsker mere tid til både den gamle og den nye lektie, kan man melde sig til 40 min. solo. Ekstra undervisningstid er ikke en erstatning for hjemmearbejde!

Undervisning på små hold (2-3 elever)

Har du en kammerat, du gerne vil følges med, er holdundervisning en god mulighed med en anden dynamik og motivation end eneundervisningen. Den ugentlige lektion er på 40 minutter med 2 elever eller 60 minutter med 3 elever.

Hvis man har meldt sig til holdundervisning, og der ikke kan findes en makker på samme niveau, kan der være mulighed for, at man får 20 minutters eneundervisning det første år.

Instrumentundervisning på større hold

I musikskolen eksperimenterer vi med undervisningens form. Musikmix og Trommestudiet er et resultat heraf. Vi kombinerer instrumentundervisningen med sammenspil og træning i rytmer og noder i én lektion. Det vil således variere fra gang til gang, hvor lang tid den enkelte elev får instrumentundervisning, men til gengæld får vi trænet mere på flere vigtige aspekter af det at spille musik sammen.