Spring til indhold

Video: Klaver og accordeon i Rudersdal Musikskole

Video: Klaver og accordeon i Rudersdal Musikskole

Hør lærerne fortælle om klaver og accordeon - to instrumenter, der er meget forskellige, men som også har meget tilfælles...

Video: Klaver og accordeon i Rudersdal Musikskole

Klaver og accordeon lyder slet ikke ens, fordi lyden frembringes på to helt forskellige måder. Men de har nogle principper tilfælles:

  • Man trykker på en knap eller en tangent med èn finger, og så kommer der en tone
  • Man kan spille en melodi med højre hånd og noget helt andet med venstre hånd (eller omvendt)
  • Man kan spille en hel masse musik helt alene - og endnu mere sammen med andre instrumenter
  • Man kan spille til en sang, altså det, der hedder et akkompagnement

Det samme kan siges om at spille på harpe. I Rudersdal Musikskole har vi harpeundervisning i samarbejde med Gladsaxe Musik- og Billedskole, så du skal være indstillet på at køre et stykke vej for at komme til undervisning.