Spring til indhold

Musikskolerådet

Musikskolerådet er sparringspartner for musikskolens ledelse og medvirker til at udvikle musikskolens profil og tilbud.

I musikskolerådet sidder repræsentanter for forældre, elever og personale i musikskolen, en repræsentant for folkeskolen og et medlem af kommunalbestyrelsen, der er formand for rådet.

Formanden udpeges af kommunalbestyrelsen hvert fjerde år. De øvrige medlemmer vælges for to år ad gangen i september måned i ulige år.

Musikskolelederen og vicemusikskolelederen deltager i møderne.

 

MUSIKSKOLERÅDET 2021/23

Dorte Kollerup Nørbo, formand

Sabine M. Christensen, forældrerepræsentant

Vakant, forældrerepræsentant

Frederik Rundé Jørgensen, elevrepræsentant

Mette Brandt, folkeskolerepræsentant

Lone Öhrström, folkeskolerepræsentant

Ebbe Lynglund, musiklærerrepræsentant

Birgit Hoé Knudsen, kulturchef

Henrik Lilleholt Smidt, musikskoleleder

Hans Henrik Flyckt, undervisningsleder

 

Læs mere om grundlaget for musikskolerådets arbejde: