Spring til indhold

Musikskolerådet

Musikskolerådet er sparringspartner for musikskolens ledelse og medvirker til at udvikle musikskolens profil og tilbud.

I musikskolerådet sidder repræsentanter for forældre, elever og personale i musikskolen, en repræsentant for folkeskolen og et medlem af kommunalbestyrelsen, der er formand for rådet.

Formanden udpeges af kommunalbestyrelsen hvert fjerde år. De øvrige medlemmer vælges for to år ad gangen i september måned i ulige år.

Musikskolelederen og vicemusikskolelederen deltager i møderne.

 

MUSIKSKOLERÅDET 2019/21

Per Carøe, kommunalbestyrelsen (V), formand

Sabine M. Christensen, forældrerepræsentant, næstformand

Martha Ozmec, forældrerepræsentant

Merete Kræmmer Christiansen, forældrerepræsentant

Blagoja Dimo, forældrerepræsentant, suppleant

Alexandra Gunnlaugsdottir, forældrerepræsentant, suppleant

Anders Li Skau Hansen, elevrepræsentant

Christian Brix Saksager, elevrepræsentant

Mette Brandt, folkeskolerepræsentant

Lone Öhrström, folkeskolerepræsentant

Ebbe Lynglund, musiklærerrepræsentant

 

Læs mere om grundlaget for musikskolerådets arbejde:

Styrelsesvedtægt for musikskolerådet i Rudersdal Musikskole