Virksomhedsplan

Musikskolen udarbejder hvert år en virksomhedsplan med målsætninger for det kommende års aktiviteter og evaluering af det foregående år.

Virksomhedsplanen bliver til i  samarbejde med musikskolens personale og musikskolerådet samt Kulturområdet og direktionen.

Musikskolens virksomhedsplan 2017