Tilmelding

Tilmelding

Tilmelding og gentilmelding til skoleåret 2018/19 er åben. Sidste frist for rettidig tilmelding er mandag den 14. maj.

Er du interesseret i undervisning lige nu og her (skoleåret 2017/18), skal du kontakte ‌musikskolens kontor‌.

Tilmelding til musikskolen sker via vores administrationsprogram Speedadmin. Når du klikker på den blå tilmeldingsknap, kommer du direkte til webtilmeldingen.

Fra skoleåret 2018/19 benytter nye og gamle elever på Rudersdal Billedskole også musikskolens tilmeldingsmodul. Vi byder billedskolen og dens elever velkommen.

Tilmelding

Har du været tilmeldt før, skal du logge på med brugernavn (elevens fødselsdag DDMMÅÅ) og en kode, du selv har valgt. Har du glemt koden, kan du bestille en ny via log in-siden, eller du kan ringe til musikskolens kontor.

Du skal bruge CPR-numre på eleven, der tilmeldes, og betaleren. Vi opkræver ikke betaling i forbindelse med tilmeldingen.

Skoleåret 2017/18 er startet torsdag den 24. august og varer til torsdag den 21. juni. Du kan stadig tilmelde dig og starte på undervisning, hvis der er ledige pladser.

Vi sender en bekræftelse, når eleven har fået plads på det ønskede fag. Herefter er tilmeldingen bindende fra 1. undervisningsgang.

I skoleåret 2018/19 starter musikskolens undervisning torsdag den 23. august og slutter mandag den 24. juni.

Datoer og tider for billedskolens hold finder du inde i tilmeldingen for det enkelte hold eller på billedskolens hjemmeside:

http://www.rudersdalbilledskole.dk

 

‌Læs mere om optagelse, betaling, udmeldelse m.m.‌